1 Oct 2023
Galärparken

Galärparken

Location:Galärparken, Djurgårdsvägen, Stockholm, Sweden