3 Dec 2023
Farsta strandbad, Ekshäradsgatan, Farsta, Sverige

Farsta strandbad, Ekshäradsgatan, Farsta, Sverige

Location:Farsta strandbad, Ekshäradsgatan, Farsta, Sverige